(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kjonn-og-seksualitet/ressurser-pa-nett/sex-og-samfunn?lenkedetaljer=vis)