Erektil dysfunksjon (impotens) i UpToDate

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kjonn-og-seksualitet/retningslinjer/erektil-dysfunksjon-impotens-i-uptodate%281%29?lenkedetaljer=vis)