Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene nedenfor.

AIDS and Behavior
Tilgjengelig: 1999-
Forsinkelse: 365 dager

AIDS Education and Prevention
Tilgjengelig: 1998 AUG.-
Forsinkelse: 365 dager

Archives of Women's Mental Health
Tilgjengelig: 2001 NOV. -
Forsinkelse: 365 dager

Basic and Clinical Andrology
Tilgjengelig: 2014-

Journal of Prenatal & Perinatal Psychology & Health

Tilgjengelig: 1986-
Forsinkelse: 180 dager

Psychology of men & masculinity
Tilgjengelig: 2000 -

Sex Roles
Tilgjengelig: 1995 AUG.-
Forsinkelse: 365 dager

(/psykisk-helse/kjonn-og-seksualitet/tidsskrifter)