Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene nedenfor.

Japanese Journal of Personality
Tilgjengelig: 2003-

Journal of Abnormal Psychology
Tilgjengelig: 1906-

Journal of Individual Differences
Tilgjengelig: 2005-

Journal of Personality and Social Psychology
Tilgjengelig: 1965-

Social Behavior and Personality
Tilgjengelig: 1998-

The Journal of Nervous and Mental Disease
Tilgjengelig: 1996 -

Tidsskrift for Norsk Psykologforening
Tilgjengelig: 2004-
Forsinkelse: 180 dager                 

(/psykisk-helse/personlighetsforstyrrelser/tidsskrifter)