Brukerholdt personalisert informasjon for rutinebehandling av personer med alvorlig psykisk sykdom

(/psykisk-helse/psykisk-helsearbeid/oppsummert-forskning/brukerholdt-personalisert-informasjon-for-rutinebehandling-av-personer-med-alvorlig-psykisk-sykdom?lenkedetaljer=vis)