Tiltak for å oppnå og vedlikeholde sysselsetting av voksne med alvorlig psykisk sykdom - en nettverks-metaanalyse

(/psykisk-helse/psykisk-helsearbeid/oppsummert-forskning/tiltak-for-a-oppna-og-vedlikeholde-sysselsetting-av-voksne-med-alvorlig-psykisk-sykdom-en-nettverks-metaanalyse?lenkedetaljer=vis)