Atferdsterapi i gruppe for røykeslutt

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/atferdsterapi-i-gruppe-for-roykeslutt?lenkedetaljer=vis)