Ikke-spesialisterte helsearbeidere i tiltak for personer med psykiske lidelser, nevrologiske lidelser og rusproblemer i lav- og middelinntektsland

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/ikke-spesialisterte-helsearbeidere-i-tiltak-for-personer-med-psykiske-lidelser-nevrologiske-lidelser-og-rusproblemer-i-lav-og-middelinntektsland?lenkedetaljer=vis)