Økt politipatruljering for å forebygge promillekjøring

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/okt-politipatruljering-for-a-forebygge-promillekjoring?lenkedetaljer=vis)