Psykologiske og/eller utdanningsmessige tiltak for å redusere alkoholforbruk hos gravide og hos kvinner som planlegger svangerskap

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/psykologiske-og-eller-utdanningsmessige-tiltak-for-a-redusere-alkoholforbruk-hos-gravide-og-hos-kvinner-som-planlegger-svangerskap?lenkedetaljer=vis)