Tiltak for røykeslutt hos personer som har fått lungekreft-diagnose

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/tiltak-for-roykeslutt-hos-personer-som-har-fatt-lungekreft-diagnose?lenkedetaljer=vis)