Tiltak for røykeslutt hos personer i behandling for stoffmisbruk

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/tiltak-for-roykeslutt-hos-personerr-i-behandling-for-stoffmisbruk?lenkedetaljer=vis)