Tiltak for røykeslutt og reduksjon hos personer med schizofreni

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/tiltak-for-roykeslutt-og-reduksjon-hos-personer-med-schizofreni?lenkedetaljer=vis)