(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/pasientinformasjon/fakta-om-kokain?lenkedetaljer=vis)