Tidlig samtale om alkohol og levevaner – Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/retningslinjer/tidlig-samtale-om-alkohol-og-levevaner-veiviser-for-helsepersonell-i-svangerskapsomsorgen?lenkedetaljer=vis)