Håndtering av seksuell dysfunksjon som skyldes antipsykotisk medikamentell behandling

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/schizofreni-og-psykose/oppsummert-forskning/handtering-av-seksuell-dysfunksjon-som-skyldes-antipsykotisk-medikamentell-behandling?lenkedetaljer=vis)