Avskjerming og mekaniske tvangsmidler for mennesker med alvorlig psykisk sykdom

(/psykisk-helse/selvmord-og-selvskade/oppsummert-forskning/avskjerming-og-mekaniske-tvangsmidler-for-mennesker-med-alvorlig-psykisk-sykdom?lenkedetaljer=vis)