(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/alcohol-e?lenkedetaljer=vis)