CAM - Confusion assessment method - kortversjon

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/cam-confusion-assessment-method-kortversjonen?lenkedetaljer=vis)