Demensutredning i kommunehelsetjenesten – utredningsverktøy til bruk for leger

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/demensutredning-utredningsverktoy-til-bruk-for-fastleger?lenkedetaljer=vis)