Forenklet søvnutredningsskjema

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/forenklet-sovnutredningsskjema?lenkedetaljer=vis)