GFS - Global Funksjonsskåring - Skjema - Splittet versjon

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/gaf-global-assessment-of-functioning-skjema?lenkedetaljer=vis)