Hamilton 17 depresjonsskala

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/hamilton-17-depresjonsskala?lenkedetaljer=vis)