Hverdagens gjøremål - observasjon av ferdigheter hos mennesker som har demens

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/hverdagens-gjoremal-observasjon-av-ferdigheter-hos-mennesker-som-har-demens?lenkedetaljer=vis)