(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/m.i.n.i.screen?lenkedetaljer=vis)