MADRS brukerveiledning

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/madrs-brukerveiledning)