Måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøy for barn

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/maleegenskaper-ved-tester-og-kartleggingsverktoy?lenkedetaljer=vis)