Kognitiv atferdsterapi for søvnproblemer hos voksne over 60 år

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/sovnforstyrrelser/oppsummert-forskning/kognitiv-atferdsterapi-for-sovnproblemer-hos-voksne-over-60-ar-pdf?lenkedetaljer=vis)