Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene under.

Dreaming 
Tilgjengelig: 2004-

Sleep and Breathing 
Tilgjengelig: 1997- (ett års forsinkelse)

Sleep and Hypnosis
Tilgjengelig 2004-

Sleep Disorders 
Tilgjengelig 2012-. Fagfellevurdert open access-tidsskrift om søvnforstyrrelser.

The Journal of Nervous and Mental Disease
Tilgjengelig: 1996-

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/sovnforstyrrelser/tidsskrifter)