Individuell psykoterapi i behandling av voksne dagpasienter som har anorexia nervosa

(/psykisk-helse/spiseforstyrrelser/oppsummert-forskning/individuell-psykoterapi-i-behandling-av-voksne-dagpasienter-som-har-anorexia-nervosa?lenkedetaljer=vis)