Innlegging sammenliknet med poliklinisk behandling, delvis innlegging og venteliste for personer med spiseforstyrrelser

(/psykisk-helse/spiseforstyrrelser/oppsummert-forskning/innlegging-sammenliknet-med-poliklinisk-behandling-delvis-innlegging-og-venteliste-for-personer-med-spiseforstyrrelser?lenkedetaljer=vis)