Megestrolacetat til behandling av anoreksi-kakeksi-syndrom

(/psykisk-helse/spiseforstyrrelser/oppsummert-forskning/megestrolacetat-til-behandling-av-anoreksi-kakeksi-syndrom?lenkedetaljer=vis)