Rimonabant for overvekt eller fedme

(/psykisk-helse/spiseforstyrrelser/oppsummert-forskning/rimonabant-for-overvekt-eller-fedme-pdf?lenkedetaljer=vis)