Svangerskapsomsorgen – Hvordan avdekke vold

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/traumer-stress-overgrep/retningslinjer/svangerskapsomsorgen-hvordan-avdekke-vold?lenkedetaljer=vis)