Tiltak for kvinnelige lovbrytere som bruker stoff

(/psykisk-helse/voldsrisiko-og-kriminalitet/oppsummert-forskning/tiltak-for-kvinnelige-lovbrytere-som-bruker-stoff?lenkedetaljer=vis)