Cochrane reviews - oppsummert forskning innen radiologi

Eksempel på hvilke systematiske oversikter man kan finne i databasen Cochrane Library:

Cochrane Library er en database som i hovedsak inneholder systematiske oversikter/forskningsoversikter (oppsummert kunnskap) om effekt av behandling og tiltak i helsevesenet. Det finnes også systematiske oversikter hvor studier om diagnostiske tester blir oppsummert.

En systematisk oversikt er en oversiktsartikkel der forfatterne har brukt en systematisk og åpen fremgangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere primærstudier om et spesifikt emne.

(https://www.helsebiblioteket.no/radiologi-og-nukleaermedisin/cochrane-reviews-oppsummert-forskning-innen-radiologi)