Avansert hjerte-lunge-redning (AHLR) – Voksne

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/akuttmedisin/avansert-hjerte-lunge-redning-ndash-voksne?lenkedetaljer=vis)