Fremmedlegeme som blokkerer luftveien (NRR)

(/retningslinjer/akuttmedisin/fremmedlegemer?lenkedetaljer=vis)