Metodebok for leger, Diakonhjemmet

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/akuttmedisin/metodebok-for-leger?lenkedetaljer=vis)