Når det haster, ABCDE – primær- og sekundærundersøkelsen, Legevakthåndboken

(/retningslinjer/akuttmedisin/nar-det-haster-abcde-primaer-og-sekundaerundersokelsen-legevakthandboken?lenkedetaljer=vis)