Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade

(/retningslinjer/akuttmedisin/nasjonal-faglig-retningslinje-for-handtering-av-cbrne-hendelser-med-personskade?lenkedetaljer=vis)