(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/allmennmedisin/analyseboken?lenkedetaljer=vis)