Attestasjonsarbeid - Veileder for legers attestasjonsarbeid i klinisk praksis

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/allmennmedisin/veileder-for-legers-attestasjonsarbeid-i-klinisk-praksis?lenkedetaljer=vis)