Anestesi – retningslinjer for smertelindring

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/anestesiologi/retningslinjer-for-smertebehandling?lenkedetaljer=vis)