Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk for primærhelsetjenesten - tannhelse
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status -
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.12.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Redaksjonen har har bestått av:
Morten Lindbæk, (redaktør) Siri Jensen (sekretær) begge fra ASP, samt redaksjonsmedlemmene, Dag Berild, Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Nils Grude og Per Hjortdahl.  

Arbeidsgruppen for tannlegeutgaven har bestått av:
Berild, Dag, spesialist i infeksjonssykdommer, overlege dr.med, Infeksjonsavdelingen, Oslo universitetssykehus. 

Blix, Hege Salvesen, cand. pharm, spesialist i sykehusfarmasi, professor, Farmasøytisk institutt, UiO, Lovisenberg sykehusapotek og avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Fetveit, Arne, spesialist i allmennmedisin dr.med, Kjelsås legesenter. 1. amanuensis, Institutt for helse og samfunn, UiO.

Enersen, Morten, tannlege, spes. periodonti,  phd,  avdeling for periodonti, Institutt for klinisk odontologi, Institutt for oral biologi, UiO.

Olsen, Ingar, professor, dr.odont, Institutt for oral biologi, UIO.

Simonsen, Gunnar Skov, spesialist mikrobiologi, avdelingsleder, avdelingsoverlege, professor, NORM Universitetssykehuset Nord-Norge HF, UiT, FHI.

Sundsfjord, Arnfinn, spesialist i mikrobiologi, overlege og professor Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Institutt for medisinsk biologi, UiT.

Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) var ansvarlige for den første utgaven av retningslinjene som ble utgitt i 2008. De har hatt som formål at norske primærleger skal bidra til å opprettholde et lavt forbruk av antibiotika og en lav andel bredspektret antibiotikaforskrivning. På denne måten bidrar vi til at Norge fortsatt har et begrenset problem med antibiotikaresistens.

Alle kapitler er evidensbasert når det gjelder valg av antibiotikum. Arbeidet har vært basert på samarbeid mellom en organspesialist og en akademisk allmennpraktiker.  Vi har inkludert nytt kapittel om tannbehandling som utgis i denne egne versjonen som sendes til alle landets tannleger.

Retningslinjene blir utgitt i ulike formater. Den elektroniske versjonen har vært tilgjengelig på internett via Helsebiblioteket og i Norske Elektronisk Legehåndbok (NEL). Denne nye versjonen skal også utgis i et elektronisk format tilpasset smart-telefoner.