Infeksjon, Akuttveileder i pediatri

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/barn-og-unge/akuttveileder-i-pediatri-infeksjon)