Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge

(/retningslinjer/barn-og-unge/forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge-nasjonal-faglig-retningslinje?lenkedetaljer=vis)