(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/barn-og-unge/kreft-hos-barn)