Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn, 2017
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2366
 • ISBN - 978-82-8081-409-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 10.01.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Marit Hellebostad et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Tabell 2 viser gradering av risiko for somatiske seneffekter knyttet til forskjellige behandlingsformer (15; 153).

Tabell 2. Risiko for utvikling av somatiske seneffekter ut i fra behandlingsform
Nivå 1. Liten risiko

Kun kirurgisk behandling
Kjemoterapi inkluderte ikke: alkylerende stoffer, anthracycliner, bleomycin eller epipodophyllotoxin

Nivå 2. Moderat risiko

Lave eller moderate doser alkylerende stoffer, anthracycliner, bleomycin eller epipodophyllotoxin
Lave doser av strålebehandling på hjernen

Nivå 3. Høy risiko

All annen strålebehandling
Høye doser alkylerende stoffer, anthracycliner, bleomycin eller epipodophyllotoxin
Stamcelle-transplantasjon

(Tabell innhentet fra Wallace et al. BMJ 2001 (140) og «Kreftoverlevere: ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv» (139) med tillatelse fra forlag )

Tabell 3 presenterer en summarisk opplisting av mulige seneffekter på forskjellige organsystemer (154; 155), ut i fra organskader, tidligere behandling og andre risikofaktorer, og hvilke tiltak er ønskelige for forebygging og behandling av disse seneffektene.

Tabell 3

Organ Organskader Seneffekter Risikofaktorer i form av behandling Andre risikofaktorer Tiltak
Sentralnerve-systemet Reduksjon av hvit substans med forkalkninger og tynnere nettverk av kar og nerveceller
 • Konsentrasjonsvansker
 • Nedsatt kort- og langtidshukommelse
 • Lærevansker (spesielt for matematikk)
 • Nedsatt visuell-motorisk funksjon som kan ramme skrive- og tegneferdigheter
 • Treghet i praktiske oppgaver og i sosialt samspill
 • Behandling for svulst i nervesystemet med kirurgi, strålebehandling og/eller cellegift
 • Behandling for akutt leukemi med intratekal cellegift og/eller stråle-behandling
 • Helkroppsbestråling før benmargstransplantasjon
 • Ung alder ved behandling (< 4 år)
 • Hunkjønn
 • Tumortype og beliggenhet
 • Høye stråledoser
 • Nevropsykologisk kartlegging før og etter behandling for alle som skal ha strålebehandling
 • Pedagogiske hjelpetiltak på skolen, som utvidet arbeidstid, skriftlige instruksjoner eller mer omfattende tiltak som en-til-en undervisning
 • Årlig vurdering av skoleprestasjoner
Hormon-systemet Kreftsykdommen og/eller behandlingen kan påvirke det endokrine organet direkte eller via de overordnete styrende organer
 1. Veksthormonmangel kan føre til vekst-hemming, redusert bentetthet, konsentrasjonsvansker og metaboliske forstyrrelser
 2. Stoffskiftehormon-mangel kan føre til tretthet, sekundærvektøkning og dårlig tilvekst. Sekundær kreft i kjertelen kan også forekomme
 3. Andre hormoner (ACTH, ADH, prolaktin, oxytocin) er lite følsomme for stråle-/eller cellegiftbehandling.
  ADH-mangel kan føre til diabetes insipidus
 • Bestråling av hjernen
 • Bestråling av området rundt skjoldbryskkjertelen
 • Skade på hypofysen etter operasjon

 

 

 • Doserelatert effekt
 • Ung alder
 • Kjertelen kan påvirkes selv om den er i utkanten av strålefeltet f.eks ved stråling mot kraniet eller halskjertler
 • Daglige injeksjoner med veksthormon
 • Årlige blodprøver hos risikogrupper anbefales. Hypothyreose kan behandles med tilførsel av thyroideahormon
 • Behandling i form av væskereduksjon eller antidiuretika (Desmopressin) kan bli nødvendig
Pubertet og fertilitet

Jenter:

 • Skade på eggstokker, spesielt postpubertalt 
 • Skade på slimhinner eller muskelceller i livmor
 • Skade på brystkjertels-anlegget
 • Skade på overordnet hormonproduksjon i hjernen

 

 

 • Tap av follikler med for tidlig overgangsalder
 • Problemer under svangerskap med intra-uterin veksthemming eller spontanabort
 • Redusert evne til å svare på stimulering fra kjønnshormoner
 • Dårligere hormonproduksjon i eggstokkene
 • Lave stråledoser mot ryggrad eller buk, alkylerende cellegift
 • Strålebehandling med livmor inkludert i strålefeltet
 • Strålebehandling mot brystkassen
 • Strålebehandling mot hjernen, spesielt hypofysen
 • Store stråledoser kan hindre normal pubertet, lavere doser kan føre til for tidlig pubertet
 • Begrense strålefelt og stråledoser
 • Informere kvinner om mulig forkortet fertil periode
 • Preservasjon av ovarievev
Pubertet og fertilitet

Gutter:

 • Skade på sæd-produserende celler i testis
 • Skade på Leydig celler
 • Skade på overordnet hormonproduksjon i hjernen
 • Redusert fertilitet
 • Redusert testosteron-produksjon med forsinket pubertetsutvikling
 • Redusert sædproduksjon
 • Bestråling av testis, alkylerende cellegift
 • Høye stråledoser mot testis
 • Strålebehandling mot hjernen, spesielt hypofysen
 • Høye stråledoser kan gi varige skade
 • Begrense strålefelt og stråledoser
Hjerte- og karsystemet
 • Tap eller skade av muskelceller i hjertet kan føre til fortynning av kammervegg
 • Forandringer kan forekomme i hjertets blodkar, hjerteklaffer og i perikard
 • Kardiomyopati og dårligere sammen-trekningsevne
 • Økt risiko for uregelmessig hjerteaksjon, væske i perikard og sykdommer i hjerte-klaffer
 • Antracykliner
 • Strålebehandling mot thorax
 • Ung alder (< 4 år)
 • Total dose antra-cykliner > 300 mg/m2
 • Hunkjønn
 • Trisomi 21
 • Symptomer kan forekomme mange år etter avsluttet behandling eller ved spesielle belastninger som graviditet, krevende idrettsøvelser eller infeksjoner
 • Begrense doser av hjertetoksisk cellegift og bestråling
 • Regelmessige hjerteundersøkelser (ultralyd) under og etter behandling
 • Regelmessig måling av blodtrykk og lipider i blodet
 • Oppfordre til sunn livsstil
Urinveier
 • Skade på nyretubuli og nyreglomeruli som kan føre til kronisk nyre-betennelse og/eller svekket nyrefunksjon
 • Betennelse og fibrose i urinblæren
 • Høyt blodtrykk
 • Veksthemming
 • Benskjørhet
 • Blødende betennelse
 • Urinlekkasje eller hyppig urinlating
 • Visse typer cellegift (cisplatin, ifosfamid)
 • I mindre grad stråle-behandling, kirurgi eller immunbehandling
 • Alkylerende cellegift
 • Strålebehandling mot blæren
 
 • Regelmessig måling av nyrefunksjon og blodtrykk
 • Avstå fra bruk av nyretoksiske medikamenter (f.eks antibiotika)
Mage-tarm systemet
 • Forsnevringer
 • Arr
 • Absorbsjonssvikt
 • Kroniske sårdannelser
 • Magesmerter
 • Forstoppelse
 • Ernæringsproblemer
 • Strålebehandling mot abdomen
 • Seneffekter hos barn er relativt sjeldne, men ernæringsproblemer kan være alvorlige hos barn i vekst
 • Oppfølging hos spesialist og ernæringsfysiolog
Muskel-skjelett systemet
 • Skade på epifyser i vekst
 • Avaskulær nekrose, osteoporose og/eller muskelsvinn
 • Indirekte effekt via skade på nyre-funksjonen med tap av kalsium og fosfat
 • Vekstforstyrrelser, f.eks. ulik benlengde eller scoliose
 • Økt risk for brudd
 • Sekundære svulster i området
 • Redusert bentetthet
 • Strålebehandling i moderate doser
 • Strålebehandling
 • Noen typer cellegift f.eks. steroider og metotreksat
 • Strålebehandling i høye doser
 • Nyreskadende cellegift (se over)
 • Ung alder (4–5 år)
 • Hunkjønn
 • Høye stråledoser
 • Hvis strålefeltet omfatter hypofyse/ hypotalamus området
 • Begrense doser av bestråling og cellegift
Lunger
 • Lungeutvikling hos små barn kan forstyrres
 • Skade på lungevev kan føre til pneumonitt og/eller fibrose
 • Kronisk hoste
 • Anstrengelsesutløst kortpusthet
 • Strålebehandling mot brystkassen
 • Bleomycin
 
 • Oppfølging og informasjon
 • Avhold fra røyking er sentralt
 • Lungefunksjon må vurderes før en evt. narkose eller dykking
Hørsel
 • Skade på hørselsapparatet
 • Nedsatt hørsel, spesielt i det øvre frekvensområdet
 • Visse typer cellegift (cisplatin, karboplatin)
 • Strålebehandling hvis øret er inkludert i strålefeltet og strålebehandling av hele kroppen
 
 • Gjentatte hørselstester under behandling og senere ved mistanke om nedsatt hørsel
 • Unngå støyutsatte miljøer i tiden etter behandling
Syn
 • Skader på netthinnen, synsnerven, linsen og tårekjertlene
 • Tumor i synsbanene
 • Grå stær
 • Redusert produksjon av tårevæske medfører tørre øyne
 • Nedsatt syn
 • Strålebehandling av øye eller området rundt
 • Cellegift kan i sjeldne tilfeller ha toksisk effekt på forskjellige deler av øyet
 • Uavhengig av behandling
 • Linsen er spesielt strålefølsom
 • Regelmessig oppfølging hos øyelege
Tenner og spyttkjertler
 • Skade på tenner under utvikling på behandlings-tidspunktet Emaljedefekter
 • Rotforkortelser
 • Skade på spyttkjertler
 • Skjev tannstilling
 • Forstyrret tannutvikling
 • Hull i tennene
 • Manglende spyttsekresjon over lang tid kan føre til munntørrhet og økt risiko for karies
 • Strålebehandling
 • Cellegift
 • Svekket immunforsvar
 • Dårlig tannhygiene
 • Dårligere ernæringsforhold
 • Regelmessig kontroll hos tannlege
 • Evt. kjevekirurg
 • Evt.TAKO-sentret
Sekundær kreft
 • Skade på arvestoffet i kjernen til normale celler
 • Sekundær kreft særlig leukemi, thyroidea cancer, brystkreft og CNS svulster)
 • Strålebehandling er en særlig risikofaktor
 • Visse typer cellegift (alkylerende stoffer, etoposid)
 • Behandling i ung alder
 • Økt risk med økende stråledose og oppfølgingstid
 • Median latenstid kan være 3–20 år, avhengig av primær krefttype
 • Kumulativ risiko for å utvikle ny kreft er 3–5 %, 20–25 år etter første kreftdiagnosen
 • Noen typer barnekreft er knyttet til familiære, genetiske kreftsyndromer (f.eks retinoblastom, nevrofibromatosis, Li Fraumeni syndrom)
 • Redusere strålefelt, stråledose og cellegiftdose uten å redusere effekten på kreftsykdommen
 • Oppfølging av risikopasienter, f.eks:
  • årlig mammografi og/eller MR, fra 8 år etter strålebehandling, fra 25 års alder hvis strålebehandlet < 18 års alder
  • årlige blodprøver ved økt risk for sekundær leukemi eller thyroideakreft
 • Oppfordre til sunn livsstil, mosjon, sunt kosthold og avhold fra røyking
Benmargs-transplantasjon
 • Skade på en rekke organer som ovennevnt
 • Graft-versus-Host disease:
  • Hud
  • Mage/tarm
  • Lunger
  • Lever
  • Hjernen
 • Se under enkelte organskader
 • Varig pigmentasjon, arr-dannelser, alopeci
 • Forbehandling med strålebehandling/cellegift
 • Transplantasjon
 • Strikturer i spiserøret, kronisk diaré, malabsorbsjon
 • Obstruktive eller restriktive lungesykdommer
 • Gallestase, hepatitt, cirrhosis
 • Dårligere livskvalitet
 
 • Systematisk oppfølging av ansvarlig lege som koordinerer de ulike involverte spesialitetene
 • < 3 år ved transplantasjon
 • Uttalt kronisk GVHD