Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn, 2017

Versjon 3
IS-nr 2366
ISBN 978-82-8081-409-8
Status Publisert
Publiseringsdato 10.01.2017
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Forfatter(e) Marit Hellebostad et al
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer